Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Jaroslav Gorčík
 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014 ve složení:

Jaroslav Gorčík - starosta

Eva Pásztorová - místostarostka

Jaroslav Jirásek - člen, předseda finančního výboru

Rudolf Kaftan - člen, předseda kontrolního výboru

Petra Macáková - člen, předsedkyně kulturní a sociální komise
 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.